Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursynów. Korepetycje, odrabianie lekcji, zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty dla klas 6-8 SP i klas LO.

December 31, 2020
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ursynów. Korepetycje, odrabianie lekcji, zajęcia socjoterapeutyczne oraz warsztaty dla klas 6-8 SP i klas LO.

W ramach projektu finansowanego ze środków Dzielnicy Ursynów przeprowadziliśmy ponad 230h zajęć, w tym: socjoterapeutycznych, z wykorzystaniem Metody Zastępowania Agresji TZA-ART, korepetycji oraz pomocy w odrabianiu lekcji. Uczyliśmy uczestników sposobów kontrolowania złości, doskonaliliśmy umiejętności społeczne oraz dyskutowaliśmy na temat wartości etycznych. Korepetycje i odrabianie prac domowych to przede wszystkim pomoc z przedmiotów: język angielski, matematyka, chemia, język polski, fizyka oraz przedmioty wczesnoszkolne dla uczniów klas 0-8 szkoły podstawowej. Nasze działania obejmowały także zajęcia prowadzone w ramach godzin lekcyjnych w 55 klasach ursynowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotyczyły one kształtowania prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego, taktykę działań w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, cyberprzemocy, stawiania granic, asertywności.

Prowadzenie tych wszystkich zajęć, rozmowy z naszymi podopiecznymi, a także opinie uczestników zajęć wyrażone w ankietach potwierdziły, jak ważne są takie zajęcia i jak bardzo są one potrzebne. Na tej podstawie zdecydowaliśmy, że podejmiemy wszelkie możliwe działania, by tę pomoc kontynuować w 2021 roku.

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła - wszystkie prawa zastrzeżone.