Projekt dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych: zajęcia plastyczne i ruchowe, program rekomendowany, konsultacje z psychologiem, zajęcia wyrównujące wiedzę, TUS, TZA ART

December 24, 2021
Projekt dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych: zajęcia plastyczne i ruchowe, program rekomendowany, konsultacje z psychologiem, zajęcia wyrównujące wiedzę, TUS,  TZA ART

Kolejny projekt za nami. W ramach 3 edycji przeprowadziliśmy ponad 600 godzin zajęć i konsultacji dla dzieci i młodzieży ursynowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:

? zajęcia plastyczne

? warsztaty ruchowe

? zajęcia dla dzieci nieśmiałych w ramach programu rekomendowanego

? nieodpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem - dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych,

? zajęcia wyrównujące wiedzę, odrabianie lekcji.

Zajęcia finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów.

https://fb.watch/ekRvrI5AHh/ - tu znajdziecie krótkie podsumowanie naszego projektu, które zostało opracowane na podstawie ankiet ewaluacyjnych, wypełnionych przez naszych uczestników na zakończenie zajęć

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „"Róznorodność, mila atmosfera, dobre podejście podejściedodrieci" do dzieci" "Stworzono berpieczne srodowisko, w którym driecimogly omawiać swojeproblemyiuczyć swoje problemy iuczyć sięsobie z nimi radzić" DZIECI FUNDACJA SZKOŁA RODZICE Podejście, fachowość, indywidualne zajęcia, caly czas poświęcony jednej osobie" "Zajęcia byly ciekawe. ChÄtnienanie na chodzilem"”

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i tekst „DLA UCZNIäW KLAS 0-8 URSYNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NIEODPŁATNE ZAJĘCIA WYRÓ“WNUJĄCE WIEDZĘ, POMAGAJĄCE OPANOWAĆ I ZROZUMIEĆ MATERIAŁ POMOC W ODRABIANIU LEKCJI Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 340 Szczegóły: 518308338, zapisy: info@fdrs.org.pl Projekt finansowany ze środków Dzielnicy Ursynów YUNDAGUA DZIECI DZIECI ROOZICE FUNDACJA SZKOŁA ou RODZICE URSYNäW DDELNICA MSTWARSZAINA stacjonarnie/ online URSYNOW.UM.WARSZAWA.PL f warszawa.ursynow”

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH TUS TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA ART FO DZIECI FUNDACJA SZKOŁA RODZICE NIEODPŁATNE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW URSYNOWSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH STACJONARNIE ONLINE MIEJSCE: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 340 SZCZEGÓ“ŁY 518308338, ZAPISY: INFO@FDRS.ORG.PL PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÃW DZIELNICY URSYNÓW URSYNÓW SE.WARSZANA URSYNOW.UM.WARSZAWA.PL f warszawa.ursynow”

Może być komiksem przedstawiającym dziecko i tekst „DZIECI FUNDACJA SZKOŁA RODZICE stacjonarnie online Nieodpłatne warsztaty plastyczne oraz zzajęcia ruchowe dla uczniów ursynowskich szkot podstawowych Miejsce: Szkola Podstawowa nr 340 Zapisy:info@fdlrs.org.pl Szczególy:608686740 Szczegoły Projekt finansowany zeÅrodków Dzielnicy Ursynów ደዕቶ URSYNÓW MSE.WARSZARA URSYNOW.UM.WARSZAWA.PL warszawa.ursynow”

?

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła - wszystkie prawa zastrzeżone.