Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie

February 21, 2022
Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie

Dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce zrealizowaliśmy wraz z fantastycznymi uczniami rekomendowany program profilaktyczny: Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie 😉🙂

O programach możecie poczytać tutaj:

👇👇👇

🔴 REKOMENDOWANY PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE” 🔴

Czas trwania: 8-10 tygodni.

Program adresowany jest do uczniów w wieku 10-11 lat (klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej).

Drugą częścią programu jest program Fantastyczne Możliwości (dla utrzymania skuteczności zaleca się jego przeprowadzenie, jednak nie jest to wymóg).

Celem programu "Jaś I Małgosia na tropie" jest:

➡️ opóźnienie inicjacji alkoholowej,

➡️ zmniejszenie spożycia alkoholu wśród młodzieży,

➡️ ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatki.

Z dotychczasowych badań wynika, że wczesne sięganie przez dzieci i młodzież po alkohol:

✳ zwiększa ryzyko sięgania po środki psychoaktywne,

✳ wpływa na pojawienie się poważnych trudności szkolnych czy rodzinnych,

✳ negatywnie oddziałuje na sferę emocjonalną i społeczną.

Program:

✅ skupia się na problematyce picia alkoholu,

✅ przekazuje jednoznaczny i zdecydowany komunikat „NIE PIJ”,

✅ nie dotyka zagadnień związanych z paleniem papierosów czy używaniem środków psychoaktywnych,

✅ zakłada ścisłą współpracę z rodzicami czy opiekunami.

Uczniowie – uczestnicy programu tworzą z dorosłymi tak zwane Domowe Drużyny, które pracują w domu na materiałach otrzymanych od realizatorów programu (są to cztery krótkie zeszyty tematyczne). Dzięki takim działaniom powstają i utrwalają się pożądane zmiany w zachowaniu nastolatków.

Program składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych części: domowej i szkolnej.

Niebagatelny wpływ na skuteczność oddziaływań profilaktycznych mają także wybrani liderzy młodzieżowi, którzy (po przeszkoleniu) otrzymują konkretne zadania do wykonania.

Program bazuje na historyjkach komiksowych, wykorzystuje elementy gier i zabaw, co sprzyja zwiększeniu zaangażowania uczestników oraz podnosi oddziaływanie profilaktyczne.

Więcej: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13?fbclid=IwAR1B0fl**XS4sdVJeJrPT16F258LxBEPHEp62GrfSbzkuL-MvIR038uhPhc\[](https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13?fbclid=IwAR1B0fl**XS4sdVJeJrPT16F258LxBEPHEp62GrfSbzkuL-MvIR038uhPhc)

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, dziecko i w budynku

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła - wszystkie prawa zastrzeżone.