Cele

Budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb

Uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi

Rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności

Program

Czas trwania: 14 godzin dydaktycznych w trakcie 2 lub 3 spotkań

Grupa docelowa: Uczniowie z klas III- VI szkoły podstawowej

Przed przystąpieniem do realizacji zajęć z dziećmi nauczyciel lub wychowawca uczestniczy w 14 godzinnym szkoleniu dla realizatorów.

Prowadzone metodami warsztatowymi szkolenie ma na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami do prowadzenia zajęć.

Na podstawie szkolenia a także otrzymanych scenariuszy zajęć — nauczyciel prowadzi z uczniami 30 spotkań (trwających ok. 1 godziny lekcyjnej każde), po 3 spotkania do każdego z 10 tematów programu.