Cele

Opóźnienie inicjacji alkoholowej

Zmniejszenie spożycia alkoholu wśród młodzieży

Ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatki

Program

🔴 Program rekomendowany Fantastyczne Możliwości.

Czas trwania: 10-12 tygodni.

Program stanowi drugą część Programu Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”.

Adresowany do uczniów klas 6 szkoły podstawowej.

Głównym celem tego programu jest nabycie przez młodych ludzi odporności w sytuacjach presji społecznej, w środowisku rówieśniczym, związanej z nakłanianiem do picia alkoholu oraz wspieranie zagospodarowania wolnego czasu w sposób kreatywny, ciekawy, bez alkoholu.

Program, podobnie jak Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”:
✳ koncentruje się na tematyce picia alkoholu, ✳ opiera się na koncepcji społecznego uczenia się oraz aktualnej wiedzy o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących w kontekście picia alkoholu przez nastolatki,
✳ zakłada ścisłą współpracę z rodzicami czy opiekunami, którzy otrzymują materiały edukacyjne (cztery krótkie zeszyty) do przeczytania w domu oraz do wspólnej pracy z dziećmi.

W programie uczestniczą aktywnie wybrani liderzy młodzieżowi. Ich rola jest bardzo duża, gdyż prowadzą dyskusje w przypisanej sobie grupie, udzielają wskazówek, prezentują wyniki dotyczące poglądów swojej grupy na forum klasy.

W programie przewidziano różne metody aktywizujące, np.:
✅ słuchanie nagrań,
✅ prowadzenie dyskusji grupowych,
✅ gry,
✅ realizację ankiet,
✅ odgrywanie ról itp.

Wpływa to na budowanie pożądanych postaw społecznych wśród młodzieży, a praca dzieci z rodzicami w domu znacząco wspiera oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne.

Skip to content