Cele

Zmniejszenie nieśmiałości u dzieci poprzez prowadzenie zajęć związanych z rozwijaniem kompetencji społecznych

Budowanie i wzmacnianie adekwatnej samooceny

Koncentrowanie się na pozytywnym przekazie wyjaśniania przyczyn zdarzeń

Program

🔴 REKOMENDOWANY PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECI NIEŚMIAŁYCH 🔴

Nasza propozycja 😊

Program trwa 15 tygodni, są to każdorazowo dwugodzinne zajęcia z dziećmi.

Adresowany jest do dzieci w wieku 10-12 lat.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Dzieci wykonują rozmaite rysunki, scenki, słuchają bajek, poznają historyjki obrazkowe, uczestniczą w dyskusji, co pozwala im poznawać, doświadczać, przeżywać. To z kolei korzystnie wpływa na rozwój ich kompetencji społecznych, podniesienie samooceny i wzrost optymizmu. Praca w grupach zachęca do przełamywania oporów i nawiązywania relacji i współpracy z innymi.

Prowadzący zajęcia udziela dzieciom pozytywnej informacji zwrotnej na temat ich osiągnięć, co pozwala wzmacniać świadomość swoich mocnych stron.

Zajęcia pozwalają też modelować optymistyczny styl wyjaśniania przyczyn zdarzeń. Dzieci, poprzez krótkie opowiadania, obrazki i wreszcie przykłady z własnego życia uczą się pozytywnego podejścia do konkretnych sytuacji, jak również ich optymistycznej, konstruktywnej interpretacji.

Skip to content