Zespół Fundacji

Robert Wojciechowski

Fundator Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

Radny Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, z natury energiczny o wysokim poczuciu odpowiedzialności, kreatywny i decyzyjny. Posiada nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów, otwarty i niezwykle zaangażowany społecznie. Doświadczony manager, na co dzień prowadzi firmę konsultingową i doradczą. Od wielu lat, poza pracą zawodową, aktywnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych – dzięki wrodzonej konsekwencji i wytrwałości zainicjował i doprowadził do realizacji głośny medialnie projekt wyciszenia Szkoły Podstawowej Nr 340, jak również wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do tej szkoły. Prywatnie ojciec czwórki dzieci, w wolnym czasie jeździ na rowerze.

Kontakt

r.wojciechowski@fdrs.org.pl

Katarzyna Czaplicka-Faryna

Prezes Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

Funkcjonariusz Policji z 23-letnim stażem (obecnie na emeryturze), pedagog resocjalizacyjny i socjalny, menedżer kultury, analityk, koordynator projektów według metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości, z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom i wykluczeniom społecznym. W przeszłości zawodowo współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi z Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacją ITAKA czy Fundacją Dzieci Niczyje, realizując wspólne działania i akcje. Wrażliwa na krzywdę ludzką, ukierunkowana na pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, aktywna i energiczna, wieczna optymistka. Jej pasją jest artystyczne wyszywanie na płótnie, wycieczki piesze oraz rowerowe, poznawanie ludzi i miejsc, ich historii i kultury, a także literatura faktu.

Kontakt

k.czaplicka-faryna@fdrs.org.pl

Ewa Jurga-Zastocka

Wiceprezes Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

Aktywna społecznie, wrażliwa na krzywdę innych, od lat związana z trzecim sektorem. Ma licencjat z resocjalizacji, pedagogiem jest z zawodu i pasji. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej”. Trener: TUS, Funkcji Poznawczych, Treningu Zastępowania Agresji ART; realizator programów rekomendowanych, Edukator profilaktyki uzależnień II stopnia. Odbyła wiele szkoleń, aby wspierać skuteczniej. Każdą wolną chwilę wykorzystuje, by być ze swoją rodziną, poczytać, posłuchać muzyki alternatywnej lub… przekopać ogródek.

 

Social Media

e.jurga-zastocka@fdrs.org.pl

Skip to content