Zespół Fundacji

Robert Wojciechowski

Fundator Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

Radny Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy, z natury energiczny o wysokim poczuciu odpowiedzialności, kreatywny i decyzyjny. Posiada nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów, otwarty i niezwykle zaangażowany społecznie. Doświadczony manager, na co dzień prowadzi firmę konsultingową i doradczą. Od wielu lat, poza pracą zawodową, aktywnie sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych – dzięki wrodzonej konsekwencji i wytrwałości zainicjował i doprowadził do realizacji głośny medialnie projekt wyciszenia Szkoły Podstawowej Nr 340, jak również wpłynął na poprawę bezpieczeństwa dzieci w drodze do tej szkoły. Prywatnie ojciec czwórki dzieci, w wolnym czasie jeździ na rowerze.

Kontakt

r.wojciechowski@fdrs.org.pl

Katarzyna Czaplicka-Faryna

Prezes Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

Funkcjonariusz Policji z 23-letnim stażem (obecnie na emeryturze), pedagog resocjalizacyjny i socjalny, menedżer kultury, analityk, koordynator projektów według metodyki PRINCE2. Specjalizuje się w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości, z uwzględnieniem przeciwdziałania patologiom i wykluczeniom społecznym. W przeszłości zawodowo współpracowała z różnymi organizacjami pozarządowymi, między innymi z Fundacją ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacją ITAKA czy Fundacją Dzieci Niczyje, realizując wspólne działania i akcje. Wrażliwa na krzywdę ludzką, ukierunkowana na pomoc w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, aktywna i energiczna, wieczna optymistka. Jej pasją jest artystyczne wyszywanie na płótnie, wycieczki piesze oraz rowerowe, poznawanie ludzi i miejsc, ich historii i kultury, a także literatura faktu.

Kontakt

k.czaplicka-faryna@fdrs.org.pl

Ewa Jurga-Zastocka

Wiceprezes Fundacji Dzieci Rodzice Szkoła

 Aktywna społecznie, wrażliwa na krzywdę innych, od lat związana z trzecim sektorem. Potrzebuje kontaktu z innymi ludźmi i mądrej rozmowy jak tlenu.  Ma licencjat z resocjalizacji, pedagogiem jest z zawodu i pasji.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej”. Trener: Treningu Umiejętności Społecznych, Funkcji Poznawczych, Treningu Zastępowania Agresji ART; realizator programów rekomendowanych, edukator profilaktyki I stopnia. Odbyła wiele szkoleń, aby wspierać skuteczniej. Każdą wolną chwilę wykorzystuje, by być ze swoją rodziną, poczytać, posłuchać muzyki alternatywnej lub… przekopać ogródek.

 

Social Media

e.jurga-zastocka@fdrs.org.pl