Cele

Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych w postaci alkoholu, narkotyków i tytoniu

Modyfikacja postaw i opinii na temat używania substancji psychoaktywnych

Nabycie przez uczestników umiejętności chroniących przed używaniem tych substancji

Doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów

Program

🔴 Rekomendowany program profilaktyczny UNPLUGGED 🔴

Kolejna propozycja naszej fundacji 😉💥

Czas trwania: 12 tygodni.

Adresowany jest do nastolatków w wieku 12-14 lat – młodzieży w początkowym okresie dojrzewania.

Program wykorzystuje sprawdzone strategie profilaktyczne. Jego skuteczność została potwierdzona w badaniach zrealizowanych w siedmiu krajach Europy: Belgii, Nemczech, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Austrii oraz Szwecji.

W trakcie realizacji programu uczestnicy poruszają problemy dotyczące między innymi:
✅ nacisku grupowego i sposobów radzenia sobie z nim,
✅ poznają czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed piciem alkoholu,
✅ weryfikują przekonania normatywne o zjawisku używania substancji psychoaktywnych, palenia papierosów, piciu alkoholu,
✅ kształtują zachowania asertywne, umiejętność radzenia sobie z problemami, podejmowaniem decyzji itp.

Udział rodziców w programie jest pożądany, przy czym nie pracują oni w domu ze swoimi dziećmi, tylko biorą udział w spotkaniach z realizatorami, które przebiegają w formie wykładowo-warsztatowej.

Podczas tych spotkań przekazywane są informacje na temat:
✳ procesu dojrzewania nastolatków (kwestie psychologiczne i społeczne),
✳ wpływu i roli rodziny w tym okresie,
✳ rozwoju autonomii i tożsamości u młodzieży,
✳ postaw asertywnych czy stawiania granic przez rodziców.

Bardzo ważnym komponentem programu jest interaktywność – młodzież poprzez własne spostrzeżenia, obserwacje i wnioski weryfikuje dotychczasowe własne przekonania i wyobrażenia oraz nabywa umiejętności społeczne (między innymi asertywność).

Skip to content