Geneza

Został opracowany w Stanach Zjednoczonych przez profesora Arnolda Goldsteina w latach 70. XX wieku.

W kolejnych latach ulegał modyfikacjom i rozszerzeniom, zyskując ostatecznie kompleksowy i unikalny charakter.

Obecnie z powodzeniem stosowany jest w wielu krajach na świecie.

Program

🔴 TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART (ART – ang. Aggression Replacement Training) 🔴

Czy jest potrzebny? Czy jest skuteczny? Dla kogo jest przeznaczony?

Trening Zastępowania Agresji wywodzi się z nurtu tak zwanego skillstreamingu, czyli profilowania, kształtowania umiejętności.

Adresowany jest do starszej młodzieży (nastolatków) oraz osób dorosłych.

Jego skuteczność na poziomie ponad 85% poparta jest badaniami naukowymi, jednoznacznie wskazującymi na znaczący spadek zachowań agresywnych i wzrost zachowań akceptowanych społecznie wśród uczestników tej metody.

Istotnymi elementami zajęć są współpraca i ćwiczenia praktyczne, które mają ogromne znaczenie w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności społecznych. Ponadto trening zastępowania agresji koncentruje się na modyfikacji zachowań agresywnych wśród młodzieży (a także osób dorosłych).

Składa się z trzech zintegrowanych oraz skoordynowanych komponentów poznawczo-behawioralnych, wpływających na zmianę zachowania, emocji i myślenia uczestników:
➡️ treningu umiejętności prospołecznych,
➡️ treningu kontroli złości,
➡️ treningu wnioskowania moralnego.

Po ukończeniu treningu wystawiamy zaświadczenie.

Skip to content