Wybrane korzyści

Współpraca w grupie

Wykształcenie postawy asertywnej

Budowanie poczucia własnej wartości i samooceny

Program

🔴 TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 🔴
to stała propozycja zajęć w naszej ofercie.
Adresowany jest przede wszystkim do dzieci młodszych, chociaż korzystają z niego także nastolatki i osoby dorosłe.

A jakie to są zajęcia? I czemu one służą? Poniżej kilka informacji 😊

Umiejętności społeczne pozwalają na skuteczną realizację celów życiowych, kształtują relacje z innymi ludźmi, wpływają na osiągnięcie sukcesu zawodowego w przyszłości.

Umożliwiają:
🔗 współdziałanie,
🔗 pracę w grupie,
🔗 rozwiązywanie konfliktów,
🔗 radzenie sobie z emocjami w różnych sytuacjach, także kryzysowych.

Nauka i kształtowanie tych zdolności trwa całe życie. Nigdy nie jest za późno na pracę nad nimi!
Każdy (w mniejszym lub większym stopniu) uczy się ich już od dzieciństwa, ale zdarza się, że z różnych przyczyn nie uda się ich nabyć czy ukształtować w pożądany sposób.

W takich sytuacjach warto skorzystać z treningu umiejętności społecznych, którego podstawą jest komunikacja interpersonalna.

Zajęcia polegają na pracy grupowej i angażują wszystkich uczestników jednakowo. Trenujący ćwiczą różne sytuacje, analizują je, a także zastanawiają się nad zachowaniami, odczuciami, jakie im wówczas towarzyszyły.

To również praca z emocjami – poprzez naukę rozpoznawania i ich rozumienia, po wypracowanie sposobów radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach, bez przejawiania zachowań agresywnych. Dla pomyślności procesu nabywania umiejętności społecznych, praca każdego uczestnika powinna odbywać się nie tylko podczas zajęć treningowych, ale także w codziennych sytuacjach.

Wybrane korzyści treningu umiejętności społecznych:
✳️ umiejętność nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, dyskutowania,
✳️ umiejętność wyrażania krytyki, ale i reagowania na nią,
✳️ umiejętność rozpoznawania i radzenia sobie z różnymi emocjami,
✳️ umiejętność słuchania innych i zadawania pytań,
✳️ wykształcenie postawy asertywnej,
✳️ współpraca w grupie,
✳️ umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
✳️ rozumienie uczuć innych – empatia,
✳️ budowanie poczucia własnej wartości i samooceny.

Skip to content