Cele

Opóźnienie inicjacji alkoholowej

Zmniejszenie spożycia alkoholu wśród młodzieży

Ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatki

Program

Z dotychczasowych badań wynika, że wczesne sięganie przez dzieci i młodzież po alkohol:
✳ zwiększa ryzyko sięgania po środki psychoaktywne,
✳ wpływa na pojawienie się poważnych trudności szkolnych czy rodzinnych,
✳ negatywnie oddziałuje na sferę emocjonalną i społeczną.

Program:
✅ skupia się na problematyce picia alkoholu,
✅ przekazuje jednoznaczny i zdecydowany komunikat „NIE PIJ”,
✅ nie dotyka zagadnień związanych z paleniem papierosów czy używaniem środków psychoaktywnych,
✅ zakłada ścisłą współpracę z rodzicami czy opiekunami.

Uczniowie – uczestnicy programu tworzą z dorosłymi tak zwane Domowe Drużyny, które pracują w domu na materiałach otrzymanych od realizatorów programu (są to cztery krótkie zeszyty tematyczne). Dzięki takim działaniom powstają i utrwalają się pożądane zmiany w zachowaniu nastolatków.

Program składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych części: domowej i szkolnej.

Niebagatelny wpływ na skuteczność oddziaływań profilaktycznych mają także wybrani liderzy młodzieżowi, którzy (po przeszkoleniu) otrzymują konkretne zadania do wykonania.

Program bazuje na historyjkach komiksowych, wykorzystuje elementy gier i zabaw, co sprzyja zwiększeniu zaangażowania uczestników oraz podnosi oddziaływanie profilaktyczne.

Skip to content