Działania integracyjno-edukacyjne dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski

#projekt#Ukraina

W 2022 roku byliśmy bardzo zaangażowani w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Realizowaliśmy wiele działań, inicjatyw i projektów, by realnie pomóc uciekającym przed wojną, w tym projekt finansowany ze środków UNICEF przy współpracy Miasto Stołeczne Warszawa UNICEF Poland

W ramach naszych działań udostępniliśmy sprzęt i zapewniliśmy możliwość kontynuowania nauki online młodzieży i młodym dorosłym z Ukrainy, którzy pozostawali w ukraińskim systemie edukacji, prowadziliśmy kursy języka polskiego stacjonarnie i online, zajęcia świetlicowe oraz warsztaty arteterapeutyczne – dzięki wsparciu Urzędu m.st. Warszawy oraz UNICEF Poland. Projekt realizowany był pod nazwą: „Działania integracyjno-edukacyjne dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski” i miał dla nas szczególne znaczenie, ponieważ pozwolił nam wyjść naprzeciw wielu aktualnym potrzebom. Pozyskane środki przeznaczyliśmy na obszary, które były najważniejsze z punktu widzenia społeczności uchodźczej – a wiedzieliśmy to z… naszego Punktu wsparcia i pomocy, bo spędzając tam wiele godzin bardzo dużo słyszeliśmy, widzieliśmy, doświadczyliśmy…
Ogółem tylko w ostatnim projekcie z ww. wymienionych zrealizowaliśmy:
✅ 1272 h zajęć, w tym: język polski online: 96h, zajęcia hipoterapii: 8h i zajęcia integracyjne: 1168 h;
✅ liczba uczestników zadania wyniosła 188 osób, w tym 129 osób stanowiły dzieci i młodzież;
✅ w ogólnej liczbie uczestników zadania 89% stanowili obywatele Ukrainy;
✅ naukę zdalną w ukraińskim systemie edukacji realizowało 11 dzieci/młodzieży;
✅ naukę języka polskiego podjęło 27 dzieci/młodzieży;
✅ w działaniach integracyjno-edukacyjnych wzięło udział 118 dzieci i młodzieży z Ukrainy i Polski;
✅ zrealizowaliśmy 18 wyjść do instytucji kultury i innych ciekawych poznawczo miejsc.
W projekcie realizowany był także wolontariat – 10 wolontariuszy wspierało organizację zajęć. Warto zaznaczyć, że 3 wolontariusze to uchodźcy wojenni z Ukrainy.

I choć nie udało nam się kontynuować projektu w 2023 roku, to nie poddajemy się, składamy projekty, szukamy różnych źródeł finansowania i… wciąż działamy na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy!!!

Skip to content