II Konferencja Międzynarodowy Dzień Plecaka – 15.10.2019

W dniu 15 października 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie odbyła się II konferencja Międzynarodowy Dzień Plecaka. 

Organizatorami przedsięwzięcia były: Szkoła Podstawowa Nr 340 w Warszawie, Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła oraz Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Burmistrz Dzielnicy Ursynów, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka oraz Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu. 

Konferencja miała charakter otwarty, uczestniczyło w niej około 400 dorosłych oraz dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym wielu znamienitych gości działających na rzecz dzieci, m.in. Burmistrz Dzielnicy Ursynów, przedstawiciele Kulczyk Foundation, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kapituły Orderu Uśmiechu, Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, a także reprezentanci zagranicznych placówek dyplomatycznych w Polsce. 

Celem spotkania było pokazanie różnorodności nauki dzieci w wielu krajach na całym świecie oraz przybliżenie problemów, z jakimi boryka się młodzież – prelegentami byli zarówno dorośli, jak i dzieci, w przerwach odbywały się różnorodne warsztaty i pokazy artystyczne.

Międzynarodowy Dzień Plecaka to inicjatywa, która pozwala uczniom włączyć się w obchody Międzynarodowego Święta Backpack Day. Akcja polega na edukacji wielokulturowej, tolerancji, przeciwdziałaniu wykluczeniom, kształtowaniu zrozumienia i poszanowania dla innych narodowości i religii. 

Główne tematy konferencji:

  1. Dziecko we współczesnym świecie.
  2. O edukacji dzieci.
  3. O adaptacji dzieci.
  4. Porównanie edukacji w różnych krajach.
  5. O różnorodności edukacji.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i uświetnienie naszej konferencji ciekawymi dyskusjami, prelekcjami oraz występami!

Skip to content