Ogromne serce Elavon Europe

Jak ważna jest pomoc i wsparcie organizacji pozarządowych ze źródeł zewnętrznych przekonujemy się każdego dnia – prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego, NGO nie jest w stanie stabilnie funkcjonować, czy wręcz przetrwać bez wsparcia.

Nasza organizacja nie pobiera opłat od naszych podopiecznych, działania prowadzimy wtedy, kiedy wygramy projekt w konkursie lub dostaniemy środki finansowe na konkretny cel. Od dnia powołania fundacji do życia nie prowadzimy zajęć komercyjnie.

Naszym głównym celem jest pomagać, równać szanse, przeciwdziałać wykluczeniom społecznym – pracować z dziećmi i młodzieżą, wspierać dorosłych w procesie wychowania, w sytuacjach trudnych, ale także oddziaływać profilaktycznie, np. realizując programy rekomendowane w szkołach.

Dzisiaj chcemy podziękować Elavon Europe ❤️ – firmie z gorącym sercem, w której pracują otwarci, wspaniali ludzie, dla których pomoc, empatia i wrażliwość to nie są puste słowa 😍

Ta współpraca, nawiązana w 2022 roku, zaowocowała wyposażeniem naszej fundacji (po przeprowadzonym świeżo remoncie) w niezbędne, często podstawowe sprzęty i urządzenia, które spowodowały, że realizacja zajęć stała się możliwa i przyjemna. Dzięki tej współpracy znacząco podnieśliśmy komfort i bezpieczeństwo udziału naszych podopiecznych w zajęciach. Jesteśmy wdzięczni! Dziś z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że wszystko się udało! Nasi podopieczni są codziennie w fundacji – od poranka do godzin popołudniowych – bo lubią tu być i spędzać czas. Nasze miejsce tętni życiem!!!

Bez takiej pomocy, wsparcia takie organizacje jak nasza mają często bardzo ograniczone możliwości funkcjonowania – pomimo misji, chęci niesienia pomocy i gotowości do „zmieniania świata na lepsze”.

Dziękujemy Elavon Europe za ten kawał świetnej roboty, za tę magiczną sprawczość i okazane zaufanie, za sposobność poznania fantastycznej kadry! Dziękujemy!

Skip to content