Projekt dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych: zajęcia plastyczne i ruchowe, program rekomendowany, konsultacje z psychologiem, zajęcia wyrównujące wiedzę, TUS, TZA ART

Kolejny projekt za nami. W ramach 3 edycji przeprowadziliśmy ponad 600 godzin zajęć i konsultacji dla dzieci i młodzieży ursynowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych:

?zajęcia plastyczne

?warsztaty ruchowe

?zajęcia dla dzieci nieśmiałych w ramach programu rekomendowanego

?nieodpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem – dla dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów prawnych,

?zajęcia wyrównujące wiedzę, odrabianie lekcji.

Zajęcia finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów.

https://fb.watch/ekRvrI5AHh/ – tu znajdziecie krótkie podsumowanie naszego projektu, które zostało opracowane na podstawie ankiet ewaluacyjnych, wypełnionych przez naszych uczestników na zakończenie zajęć

Skip to content