Projekt „Wspieramy Ukrainę”

#NGO#PAFW#FED#Warszawa

Czy wciąż jeszcze warto pomagać uchodźcom wojennym z Ukrainy, którzy wciąż są tutaj, w Polsce?

Naszym zdaniem – zdecydowanie TAK!!! Chociaż środki finansowe przeznaczane i przydzielane dla NGO-sów na ten cel powoli są coraz mniejsze i widzimy, że spada ogólne zainteresowanie tym tematem, to my, pracując na co dzień z naszymi podopiecznymi z Ukrainy, staramy się działać dalej. Uchodźcy nadal mają trudności w porozumiewaniu się w języku polskim, znalezieniu pracy, nawiązywaniu relacji rówieśniczych, chodzeniu do polskiej szkoły, podejmowaniu jakichkolwiek aktywności w środowisku lokalnym, gdzie obecnie przyszło im przebywać. I choć o tym nie mówią, to widzimy to w ich oczach, zachowaniu…

Są jednak jeszcze otwarte i gorące serca, które nie ustają w pomocy i są na maksa zaangażowane – w I kwartale tego roku mieliśmy okazję się o tym przekonać 😍

Nawiązaliśmy współpracę z cudowną organizacją – Fundacja Edukacja dla Demokracji, która sprawiła, że mogliśmy zapewnić między innymi podstawowe utrzymanie uchodźczyni z Ukrainy, która jest związana z naszą fundacją już od zeszłego roku – prowadzi zajęcia opiekuńcze, warsztaty origami, tworzy niesamowite dzieła z dziećmi, do tego jest psychologiem i dba o dobrostan psychiczny tych, którzy uciekli, tych, którzy z reklamówką w ręku zostawili za sobą dom, mężów, ojców, dobytek i całe swoje życie… Sama też nie ma lekko, bo ona także stamtąd uciekła…

Otrzymane środki przeznaczyliśmy na najważniejsze działania – kursy języka polskiego, zapewnienie młodzieży dostępu do edukacji zdalnej (pozostanie w ukraińskim systemie nauczania) oraz zajęcia arteterapeutyczne (plastyczne, origami, linoryt) 😎

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię lokalową naszej fundacji zajęcia miały charakter pomocy lokalnej. Zakładaliśmy udział nie więcej niż 40 osób, jednak szybko okazało się, że potrzeb jest więcej i w rezultacie z tego projektu bezpośrednio skorzystało 59 osób a pośrednio około 200. Wszystkie zajęcia prowadziliśmy stacjonarnie 💪

Wierzymy, że projekt uda nam się kontynuować a nasi podopieczni otrzymają potrzebne wsparcie, poczucie stabilizacji i szansę, by czuć się pewniej, z wiarą i nadzieją na lepsze jutro 🍀 🍀🍀

Projekt był współfinansowany ze środków #PolskoAmerykańskiejFundacjiWolności w ramach programu #WspieramyUkrainę, realizowanego przez Fundacja Edukacja dla Demokracji 🌸 🌹 💙 💛

Skip to content