Zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli z ursynowskich szkół: TUS z elementami Treningu Zastępowania Agresji ART, zajęcia wyrównujące wiedzę, warsztaty dla nauczycieli w oparciu o metodę Job Crafting.

W 2021 roku zrealizowaliśmy kolejny projekt dla naszej lokalnej ursynowskiej społeczności. Zajęcia finansowane ze środków Dzielnicy Ursynów. Przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci i młodzieży: Trening Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem Metody Zastępowania Agresji TZA-ART oraz zajęcia wyrównujące wiedzę i pomocy w odrabianiu lekcji. Uczyliśmy uczestników sposobów kontrolowania złości, doskonaliliśmy umiejętności społeczne oraz dyskutowaliśmy na temat wartości etycznych. Korepetycje i odrabianie prac domowych to przede wszystkim pomoc z przedmiotów: język angielski, matematyka, język polski oraz wsparcie uczniów klas 0-3.

Dla nauczycieli z ursynowskich szkół przeprowadziliśmy cykl warsztatów w oparciu o metodę Job Crafting. Warsztat budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy.

Kompleksowy program popartym badaniami, który zwiększa kompetencje wychowawcze wśród nauczycieli poprzez poszerzenie świadomości o samym sobie, swoich mocnych stronach, wartościach jakimi się kieruje w pracy. Nauczyciel pozyskała umiejętności dzięki którym będzie sobie lepiej radził w sytuacjach trudnych, jakim jest praca z dziećmi z grupy ryzyka. Wzmocniła się również jego uważność, poczucie wpływu na podopiecznych, dzięki czemu szybciej dostrzeże ewentualne zagrożenia i podejmie działania związane z ich profilaktyką. Pozyskał wiedzę jak można budować środowisko oparte na relacji wzajemnego wspierania się, wśród nauczycieli i uczniów co jest często kluczowym elementem w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Skip to content