Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie

Dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce zrealizowaliśmy wraz z fantastycznymi uczniami rekomendowany program profilaktyczny: Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie😉🙂

O programach możecie poczytać tutaj:

👇
👇
👇

🔴REKOMENDOWANY PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE”🔴

Czas trwania: 8-10 tygodni.

Program adresowany jest do uczniów w wieku 10-11 lat (klasy 4 lub 5 szkoły podstawowej).

Drugą częścią programu jest program Fantastyczne Możliwości (dla utrzymania skuteczności zaleca się jego przeprowadzenie, jednak nie jest to wymóg).

Celem programu „Jaś I Małgosia na tropie” jest:

➡️opóźnienie inicjacji alkoholowej,

➡️zmniejszenie spożycia alkoholu wśród młodzieży,

➡️ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatki.

Z dotychczasowych badań wynika, że wczesne sięganie przez dzieci i młodzież po alkohol:

✳zwiększa ryzyko sięgania po środki psychoaktywne,

✳wpływa na pojawienie się poważnych trudności szkolnych czy rodzinnych,

✳negatywnie oddziałuje na sferę emocjonalną i społeczną.

Program:

✅skupia się na problematyce picia alkoholu,

✅przekazuje jednoznaczny i zdecydowany komunikat „NIE PIJ”,

✅nie dotyka zagadnień związanych z paleniem papierosów czy używaniem środków psychoaktywnych,

✅zakłada ścisłą współpracę z rodzicami czy opiekunami.

Uczniowie – uczestnicy programu tworzą z dorosłymi tak zwane Domowe Drużyny, które pracują w domu na materiałach otrzymanych od realizatorów programu (są to cztery krótkie zeszyty tematyczne). Dzięki takim działaniom powstają i utrwalają się pożądane zmiany w zachowaniu nastolatków.

Program składa się z dwóch ściśle ze sobą związanych części: domowej i szkolnej.

Niebagatelny wpływ na skuteczność oddziaływań profilaktycznych mają także wybrani liderzy młodzieżowi, którzy (po przeszkoleniu) otrzymują konkretne zadania do wykonania.

Program bazuje na historyjkach komiksowych, wykorzystuje elementy gier i zabaw, co sprzyja zwiększeniu zaangażowania uczestników oraz podnosi oddziaływanie profilaktyczne.

Więcej: https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13?fbclid=IwAR1B0fl**XS4sdVJeJrPT16F258LxBEPHEp62GrfSbzkuL-MvIR038uhPhc\[](https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13?fbclid=IwAR1B0fl**XS4sdVJeJrPT16F258LxBEPHEp62GrfSbzkuL-MvIR038uhPhc)

Skip to content